Oldal kiválasztása

FIRST CHAPTER:

1. HAVE AN INSIGHT INTO: BELELÁTÁSA VAN VALAMIBE

I have an insight into logistics.: Belelátok a logisztikába

Do you have an insight into this area?: Van belelátása ebbe a területbe?

It is important to have an insight into this profession.: Fontos, hogy belátása legyen ebbe a szakmába.

I am suitable for the job because I have an insight into logistics.: Alkalmas vagyok a munkára mert bele látok a logisztikába.

2. IT HAS TO DO WITH…: KÖZE VAN VALAMIHEZ

This problem has to do with the lack of communication.: Ennek a problémának a kommunikáció hiányához van köze.

My decision has nothing to do with money.: A döntésemnek semmi köze nincs a pénzhez.

What does it have to do with money?: Mi köze van ennek a pénzhez?

I don’t think it has to do with the reorganisation.: Nem hiszem, hogy ennek köze van az átszervezéshez.

3. END UP: VALAHOGY VÉGZI, VALAMI LESZ A VÉGE

We will end up running at a loss.: Az lesz a vége, hogy veszteségesek leszünk.

If we do not find a solution, we will end up running at a loss: Ha nem találunk megoldást, a végén veszteségesek leszünk.

You will end up losing your job if you criticise your boss.: A végén el fogod veszíteni a munkád, ha kritizálod a főnöködet.

A lot of companies end up in a difficult situation because they do not have a strategy to retain their employees.: Sok cég nehéz helyzetben végzi, mert nincs stratégiája arra, hogyan tartsa meg a dolgozóit.

4. LAY EMPHASIS ON: HANGSÚLYT FEKTET VALAMIRE

We want to lay emphasis on research and development.: A kutatás fejlesztésre akarjuk fektetnio a hangsúlyt.

Companies need to lay emphasis on training.: A cégeknek hangsúlyt kell fektetni a továbbképzésre.

To improve the market share we need to lay emphasis on technology.: Ahhoz, hogy javítsuk a piaci részesedésünket, hangsúlyt kell fektetnünk a technológiára.

Our company will lay a special emphasis on talent management. Cégünk különleges hangsúlyt fog fektetni a tehetséggondozásra.

5. TACKLE A PROBLEM: KEZEL EGY PROBLÉMÁT

We have to tackle this problem.: Kezelnünk kell ezt a problémát.

How will you tackle the problem?: Hogy fogod kezelni a problémát?

He does not know how to tackle the crisis. Nem tudja, hogyan kezelje a válságot.

The company will find ways to tackle the unfavourable situation. A cég megtalálja a módját, hogyan kezelje a kedvezőtlen helyzetet.

6. DISTRACT THE ATTENTION: ELVONJA A FIGYELMET

The noise distracts my attention.: A zaj elvonja a figyelmemet.

In an open plan office the noise can distract people’s attention.: Az egylégterű irodában a zaj elvonhatja a dolgozók figyelmét.  

There is nothing to distract the customer’s attention. Nincs semmi, ami elvonja a vevő figyelmét.

This may distract the attention from our real objective.: Ez elvonhatja a figyelmet az igazi célunkról.

7. ON TOP OF THAT: ENNEK TETEJÉBE, RÁADÁSUL

He was late and on top of that he went out to smoke.: Késett és ráadásul még ki is ment dohányozni.

I did not get a pay rise and on top of that I was relocated.: Nem kaptam fizetésemelést és ráadásul még át is helyeztek.

It was not delivered on time and on top of that it was faulty. Nem szállították ki időben és ráadásul még hibás is volt.

On top of that one of them is missing.: Ráadásul az egyik hiányzik.

8. MATCH THE QUALIFICATION: ILLIK A KÉPESÍTÉSHEZ

This job matches my qualification. : Ez a munka illik a végzettségemhez.

I would like to have a job which matches my qualification.: Olyan munkát szeretnék, ami illik a végzettségemhez.

This position does not match my qualification. : Ez a munka nem illik a képesítésemhez.

I do not want to accept this task: it does not match my qualification.: Nem akarom elfogadni ezt a feladatot, ez nem illik a képesítésemhez.

9.TRIGGER: KIVÁLT, BEINDÍT

It can trigger a negative reaction.: Ez negatív reakciót válthat ki.

Downsizing can trigger an attack from the trade union.: A leépítés támadást válthat ki a szakszervezet részéről.

The humming of the air conditioner triggers my headache. A légkondi zaja kiváltja nálam a fejfájást.

This action may trigger a domino effect.: Ez a lépés dominó hatást válthat ki.

10. CAN BE BLAMED: HIBÁZTATHATÓ

Who can be blamed for this?: Ki hibáztatható ezért?

The crisis cannot be blamed for everything.: A válság nem hibáztatható mindenért.

The management can be blamed for this situation.: A management hibáztatható a helyzetért.

The bad design can be blamed for the failure.: A rossz dizájn hibáztatható a kudarcért.

A hanganyagot itt tudod meghallgatni: Katt Ide!