Oldal kiválasztása

EIGHTH CHAPTER

1. HIGH PROFILE EVENT: NAGY HORDEREJŰ ESEMÉNY

It will be a high profile event.: Ez nagy horderejű esemény lesz.

The handover of the new plant will be a high profile event.: Az új üzem átadása nagy horderejű esemény lesz.

This is a high profile event so we will entrust an event organizer.: Ez egy nagy horderejű esemény, így egy rendezvényszervezőt fogunk megbízni.

The Europen director will attend it so it is a really high profile event.: Az európai igazgató is részt vesz majd ezen, így ez egy nagy horderejű esemény lesz.

2. AT SHORT NOTICE: RÖVID HATÁRIDŐVEL

We got this assignment at short notice.: Rövid határidővel kaptuk ezt a megbizatást.

It was cancelled at short notice.: Röviddeel előtte lett lefújva.

This was a request at short notice.: Ez a kérés rövid határidejű volt.

There is nobody available at such short notice.: Senki sem elérhető, ha ilyen röviddel előtte szólunk.

3. BE IN ITS INFANCY: MÉG GYEREKCIPŐBEN JÁR

Autonomous vehicles are in their infancy.: Az önvezető járművek még gyerekcipőben járnak.

This technology is in its infancy.: Ez a technológia még gyerekcipőben jár.

This is not fully fledged, it is still in its infancy.: Ez még nem teljesen kifejlett, még mindig gyerekcipőben jár.

This is the future but now it is in its infancy. Ez a jövő, de még ez most gyerekcipőben jár.

4. STRUGGLE TO: KÜZD, HOGY..

They are struggling to survive.: Küzdenek, hogy fennmaradjanak.

Many businesses struggled in the crisis.: Sok vállalkozás küszködött a válság idején.

We are struggling to catch up.: Küzdünk, hogy felzárkózzunk.

In the beginning we had to struggle.: Eleinte küzdenünk kellett.

5. AT THE INITIATIVE OF…VALAKI KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

We organized it at the initiative of the CEO.: A vezérigazgató kezdeményezésére szerveztük meg.

At the initiative of the workers we introduced the home office system.: A munkások kezdeményezésére bevezettük a home office rendszert.

It was started at his initiative.: Az ő kezdeményezésére indult.

At their initiative we will reorganize the training system.: Az ő kezdeményezésükre át fogjuk szervezni a képzési rendszert.

6 DATE BACK TO…VISSZANYÚLIK VALAMIKORRA

It dates back to the previous century.: Ez a korábbi évszázadra nyúlik vissza.

This practice dates back to the time of the industrial revolution.: Ez a gyakorlat az ipari forrdalomra nyúlik vissza.

It dates back to the beginning of the decade.: Ez az évtized elejére nyúlik vissza.

This tradition dates back to the time of the previous ownership.: Ez a hagyomány az előző tulajdonos idejére nyúlik vissza.

7. STRIKE A DEAL: MEGÁLLAPODÁST KÖT

We managed to strike a deal.: Sikerült megállapodást kötnünk.

It is difficult to strike a deal with the Japanese. Nehéz megállapodni a japánokkal.

The deal is struck.: Megállapodtunk.

Before striking a deal there was a long negotiation. A megállapodás előtt volt egy hosszú tárgyalás.

8. IN THE WAKE OF: VALAMIT KÖVETŐEN, VALAMI NYOMÁN

A lot of businesses went bankrupt in the wake of the crisis.: Sok cég ment csődbe a válságot követően.

In the wake of the reorganisation many people were fired.: Sok embert kirúgtak az átszervezést követően.

In the wake of the GDPR many companies supervised their data policies. A GDPR nyomán sok cég felülvizsgálta az adatpolitikáját.

In the wake of the fourth industrial revolution many companies are trying to digitalize the processes.: A negyedik ipari forradalom nyomán sok cég próbálja digitalizálni a folyamatait.

9. DRIVING FORCE: HAJTÓMOTOR

That’s the driving force behind the change.: Ez a hajtómotor a változások mögött.

Trade fairs are powerful driving forces for promoting sales.: A kereskedelmi vásárok erőteljes hajtóerői az eladások ösztönzésének.

He is the driving force in the team.: Ő a hajtómotor a csapatban.

The driving force behind the trend is the internet.  A hajtómotor a trend mögött az internet.

10. ENGAGE: LEKÖT, LEBILINCSEL, ELKÖTELEZ, BELEVON

The lecture did not engage my attention.: Az előadás nem kötötte le a figyelmemet.

How can we engage the employees?: Hogy tudjuk elkötelezni a dolgozókat?

Engaging the customers is difficult.: A vásárló elkötelezése nehéz.

They must be engaged in decision making.: Őket bele kell vonni a döntéshozatalba.

=========================================

A hanganyagot itt tudod meghallgatni: Katt Ide!