Oldal kiválasztása

TENTH CHAPTER

1. PREDICTABLE: KISZÁMÍTHATÓ

His reaction was predictable.: A reakciója kiszámítható volt.

This crisis was not predictable.: Ez a válság nem volt előre látható.

Nothing is predictable in technological innovations. Semmi sem kiszámítható a technológiai innováció terén.

It is quite prdictable that the situation will remain unchanged.: Elég kiszámítható, hogy a helyzet változatlan fog maradni.

2. BOIL DOWN TO: VALAMIRE VISSZAVEZETHETŐ

It boils down to the shortage of labour.: Ez a munkaerőhiányra vezethető vissza.

The current problem boils down to the bad decisions.: A jelenlegi probléma a rossz döntésekre vezethető vissza.

It all boils down to three basic questions.: Ez három alapkérdésre vezethető vissza.

It boils down to experience.: Ez a tapasztalatra megy vissza.

3. CONTRIBUTE TO: HOZZÁJÁRUL VALAMIHEZ

He contributed to the success of the company.: Hozzájárult a vállalat sikeréhez.

It contributed to the budget overrun.: Ez hozzájárult a költségvetés túllépéséhez.

Car manufacturing contributes billions to the country’s economy.: Az autógyártás milliárdokkal járul hozzá az ország gazdaságához.

It contributed to a bigger understanding of the problem.:Ez hozzájárult a probléma nagyobb megértéséhez.

4. ELIMINATE: MEGSEMMISÍT, MEGSZÜNTET, FELSZÁMOL

How do you eliminate the hazardous waste?:Hogy semmisítitek meg a veszélyes hulladékot?

It cannot be eliminated.:Ezt nem lehet megszüntetni.

They eliminated the slums.: Felszámolták a nyomornegyedeket.

To eliminate the problem drastic measures should be taken. A probléma felszámolásához drasztikus lépéseket kell tenni.

5. FOR THE SAKE OF: VALAMI/VALAKI KEDVÉÉRT

Do it for my sake!: Tedd meg a kedvemért!

I hope we can continue this for the employees’ sake.: Remélem, tudjuk ezt folytatni a dolgozók kedvéért.

For your own sake wear helmets and protective clothes!: A saját érdekükben viseljenek sisakot és védőruhát.

Follow the rules for the sake of security.: A biztonság kedvéért kövesség a szabályokat!

6. ARGUMENT: ÉRV, VITA

This is my argument against the proposal.: Ez az én érvem a javaslat ellen.

I don’t think that’s a strong argument. Nem hiszem, hogy ez egy erős érv.

I had an argument with my boss.: Volt egy vitám a főnökömmel.

What are your arguments in favour of the relocation?: Mik az érveid az áthelyezés mellet?

7. HIGHLY RECOMMENDED: ERŐSEN AJÁNLOTT

This is a highly recommended method.:Ez erősen ajánlott módszer.

Preparing for an interview is highly recommended.: Erősen ajánlott felkészülni egy interjúra.

It is highly recommended to keep the safety rules on the construction site.: Erősen ajánlott betartani a biztonsági szabályokat az épitkezési területen.

She is a highly recommended expert.: Őt nagyon ajánlották, mint szakértőt.

8. A WIDE RANGE OF: SZÉLES SKÁLÁJA VALAMINEK

We provide a wide range of services.: Széles körű szolgáltatásokat nyújtunk.

There is a wide range of products here.:Itt széles áruválaszték van.

There is a wide range of opinions on this issue.: Széles körű vélemények léteznek ebben a témában.

We are going to discuss a wide range of topics.: Széles körű témákat fogunk átbeszélni.

9. TAKE MEASURES: INTÉZKEDÉST TESZ

We need to take measures against fraud.: Intézkedést kell tennünk a csalás ellen.

What kind of measures do you want to take?: Milyen intézkedéseket akartok tenni?

We took these measures to improve safety.: Azért hoztuk ezeket az intézkedéseket, hogy javítsuk a biztonságot.

The company will take measures to cut costs.: A cég intézkedéseket fog tenni, hogy csökkentse a költségeket.

10. IN ADVANCE: ELŐRE

Thank you in advance.: Előre is köszönöm.

You have to pay in advance.:Előre kell fizetni.

The yield cannot be calculated in advance.: A hozamot nem lehet előre kiszámolni.

The conditions are fixed in advance.: A feltételek előre rögzítettek

=========================================

A hanganyagot itt tudod meghallgatni: Katt Ide!

FIGYELEM: December 18-ig ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL juthatsz hozzá a könyveimhez! Ne hagyd ki KATT IDE!