Oldal kiválasztása

SIXTH CHAPTER

1. HAVE SOMETHING IN COMMON: KÖZÖS BENNÜK VALAMI

We have a lot in common: Sok közös van bennünk.

These two models have a few things in common.: A két modellben van néhány közös dolog.

The two stories have little in common.: A két történetben kevés a közös.

What do they have in common?: Mi bennük a közös?       

2. BE CONVINCED: MEG VAN GYŐZŐDVE

I am convinced that this is the best solution.: Meg vagyok győződve, hogy ez a legjobb megoldás.

The CEO is convinced that a merger would not be beneficial.: Az ügyvezető meg van győződve, hogy egy fúzió nem lenne hasznos.

I am still not convinced.: Még mindig nem vagyok meggyőzve.

We are not convinced by your argument.: Az érve nem győzött meg minket.

3. EXCHANGE INFORMATION: INFORMÁCIÓT CSERÉL

We are going to meet to exchange information.: Találkozni fogunk, hogy infót cseréljünk.

This is a good platform to exchange information.: Ez egy nagyszerű platform az információ cserére.

It is necessary to exchange information. : Szükséges információt cserélni.

The experts of the profession will exchange information. A szakma szakértői fognak információt cserélni.

4. BE COMPATIBLE WITH: ÖSSZEFÉR, KOMPATIBILIS VALAMIVEL

It is not compatible with our policy.: Ez nem fér össze a politikánkkal.

The new software may not be compatible with old operating systems.: Az új szoftver nem biztos, hogy kompatibilis a régi operációs rendszerrel.

An executive’s job is not compatible with family life.: Egy vezető munkája nem fér össze a családi élettel.

Do you think this idea is compatible with the general direction?: Szerinted ez az ötlet összefér az általános iránnyal?

5. SCHEDULE A MEETING: BEÜTEMEZNI EGY MEGBESZÉLÉST

The meeting is scheduled for 5 tomorrow.: A megbeszélés holnap 5-re van beütemezve.

When is the meeting scheduled?: Mikorra van beütemezve a találkozó?

The meeting is scheduled for 8 but there is no meeting room available. A találkozó be van ütemezve 8-ra de nincs szabad tárgyalóterem.

Who scheduled the meeting for such an unearthly hour?: Ki ütemezte a találkozót ilyen lehetetlen időpontra?

6. EXERCISE CONTROL OVER: ELLENŐRZÉST GYAKOROL VALAMI FELETT

They exercise control over this factory.: Ők gyakorolnak ellenőrzést a gyár felett.

The shareholders exercise control over the companies.: A részvényesek gyakorolnak ellenőrzést a cégek felett.

The Chinese leadership exercises control over us.: A kínai vezetés gyakorol felettünk ellenőrzést.

He does not exercise control over this department.: Nem ő gyakorol ellenőrzést az osztály felett.

7. APPRECIATE: ÉRTÉKEL, NAGYRA BECSÜL

I do appreciate your help.: Nagyra értékelem a segítségedet.

I would appreciate if you could send me a catalogue.: Nagyra értékelném, ha küldene egy katalógust.

My boss does not appreciate my work.: A főnököm nem becsüli a munkámat.

The company appreciates and rewards innovative ideas.: A cég értékeli és jutalmazza az innovatív ötleteket.

8. DO A U TURN: TELJES FORDULATOT VESZ

The industry has done a U-turn.: Az iparág 180 fokos fordulatott vett.

We have to do a U-turn or we will get out of business soon.: Teljes fordulatot kell vennünk vagy ki fogunk kerülni az üzletből.

The company did a U-turn after the scandal. A cég teljesen megfordult a botrány után.

When they took over the company the new management did a U-turn and announced a new direction.: Amikor átvette a céget az új vezetőség egy 180 fokos fordulatot vettek és új irányt hírdettek.

9. HOLD SOMEBODY ACCOUNTABLE: ELSZÁMOLTAT, SZÁMON KÉR VALAKIT

He will be held accountable: Számon fogják kérni.

Who can be held accountable for this?: Kit lehet ezért számon kérni?

I will be held accountable for the errors.: Engem fognak számon kérni a hibákért.

Nobody was held accountable for the disaster.: Senkit nem vontak felelősségre a katasztrófáért.

10. ENHANCE PRODUCTIVITY: FOKOZNI A TERMELÉKENYSÉGET

We need to enhance productivity.: Fokoznunk kell a termelékenységet.

How can we enhance productivity?: Hogy tudjuk fokozni a termelékenységet?

Robots will help us enhance productivity.: A robotok segíteni fognak, hogy fokozzuk a termelékenységet.

The plant manager expects us to enhance productivity.: A gyárigazgató elvárja tőlünk, hogy fokozzuk a termelékenységet.

=========================================

A hanganyagot itt tudod meghallgatni: Katt Ide!

FIGYELEM: December 18-ig ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL juthatsz hozzá a könyveimhez! Ne hagyd ki KATT IDE!