Oldal kiválasztása

FIFTH CHAPTER

1. COMPLY WITH THE REGULATION: MEGFELEL A SZABÁLYZÁSNAK

It does not comply with the regulation.: Ez nem felel meg a szabályzásnak.

It has to comply with the latest regulations.: Ennek meg kell felelnie a legfrissebb szabályzásoknak.

We comply with even the highest regulations.: Megfelelünk még a legmagasabb szintű szabályzásnak is.

There is a penalty if you do not comply with the regulations.: Bírság van, ha nem feleltek meg a szabályzásnak.

2. FULLY UTILIZED: TELJESEN KIHASZNÁLT, HASZNOSÍTOTT

The resources are not fully utilized.: A források nincsenek teljesen kihasználva.

Why isn’t our capacity fully utilized?: Miért nincs teljesen kihasználva a kapacitásunk?

Our opportunities are not fully utilized.: A lehetőségeink nincsenek teljesen kihasználva.

Talents are not fully utilized.: A tehetségek nincsenek teljesen kihasználva.

3, TAKE THE LEAD: ÉLEN JÁR, VEZETŐ SZEREPET VÁLLAL

We take the lead in research and development.: Élen járunk a kutatás-fejlesztésben.

This company will take the lead in corporate social responsibility.: Ez a cég fog az élen járni a cégek társadalmi felelősségvállalásában.

If we want to take the lead, we have to change. Ha élen akarunk járni, változtatnunk kell.

We will never take the lead with this mentality.: Ezzel a mentalitással sohasem fogunk az élen járni.

4. PUT SOMEBODY IN CHARGE OF: MEGBÍZ VALAKIT VALAMI VEZETÉSÉVEL

I will put you in charge of the department.: Téged teszlek az osztály élére.

I was put in charge of the project.: Engem bíztak meg a projekttel.

The boss put him in charge of it.: A főnök őt bízta meg ezzel.

Who put you in charge of the office?: Ki bízott meg téged az iroda vezetésével?

5. PREVENT: MEGAKADÁLYOZ, MEGELŐZ

We must prevent accidents on the shop floor.: Meg kell előznünk a baleseteket az üzemben.

It prevents disasters from happening again.: Ez megakadályozza, hogy újra történjenek katasztrófák.

This identification tag prevents confusion.: Ez a beazonosító címke megakadályozza az összekeveredést.

With maintenance we can prevent serious production hold-ups.: Karbantartással megelőhetjük a súlyos termelési fennakadásokat.

6. ACCUMULATE: FELHALMOZ, FELHALMOZÓDIK

A lot of waste accumulated.: Sok szemét halmozódott fel.

A huge debt was accumulated.: Hatalmas adósság halmozódott fel.

Over the years a lot of evidence has accumulated.: Az évek során sok bizonyíték halmozódott fel.

The company accumulated a lot of wealth during this period.: A vállalat sok vagyont halmozott fel ezalatt az időszak alatt.

7. GET AWAY WITH: MEGÚSSZA

He got away with a fine.: Bírsággal megúszta.

Companies should not get away with tax evasion.: A cégeknek nem kellene megúszniuk az adócsalást.

They broke the law but they got away with it.: Megszegték a törvényt de megúszták.

How did you get away with it.: Hogy úsztad meg?

8. EXTENSIVE DAMAGE: KITERJEDT KÁR

The storm caused extensive damage.: A vihar kiterjedt károkat okozott.

They suffered extensive damage.: Kiterjedt károkadt szenvedtek.

Was the damage extensive?: Kiterjedt volt a kár?

It will take time to recover from the extensive damage.: Időbe fog telni felépülni a kiterjedt károkból.

9. POSE A THREAT TO: FENYEGETÉST JELENT

It will pose a threat to the environment.: Ez fenyegetést jelent a környezetnek.

Negligent workers pose a serious threat to their colleagues.: A hanyag munkások súlyos fenyegetést jelentenek a kollégáknak.

Does it pose a real threat to our reputation?: Ez valós fenyegetést jelent a hírnevünkre?

These shortcomings pose a real threat to security.: Ezek a hiányosságok valós fenyegetést jelentenek a biztonságra.

10. ENERGY SUPPLY: ENERGIA ELLÁTÁS

The energy supply is seamless.: Az energia ellátás problémamentes.

Is the energy supply at risk?: Kockán forog az energia ellátás?

There were hold-ups in the energy supply because of the storm.: Voltak fennakadások az energia elláásban a vihar miatt.

Nuclear power guarantees safe energy supply.: Az atomenergia garantálja a biztonságos energia ellátást.

A hanganyagot itt tudod meghallgatni: Katt Ide!

FIGYELEM: December 18-ig ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL juthatsz hozzá a könyveimhez! Ne hagyd ki KATT IDE!