Oldal kiválasztása

THIRD CHAPTER

1. GRAB THE OPPORTUNITY: MEGRAGADJA A LEHETŐSÉGET

We have to grab this opportunity.: Meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget.

I just grabbed the opportunity and applied for the position.: Megragadtam a lehetőséget és megpályáztam az állást.

Why don’t you grab the opportunity to work abroad?: Miért nem ragadod meg a lehetőséget, hogy külföldön dolgozz?

It is an excellent opportunity to grab. : Ez egy kíváló lehetőség amit meg kell ragadni.

2. DO AWAY WITH: ELTÖRÖL, VÉGEZ VELE, MEGSZÜNTET

The government must do away with the loopholes.: A kormánynak meg kell szüntetnie a kiskapukat.

These old fashioned practices must be done away with.: Ezeket a divatjamúlt praktikákat meg kell szüntetni.

We want to do away with pay inequality.: Meg akarjuk szűntetni a fizetési egyenlőtlenségeket.

This measure did away with the barriers.: Ez az intézkedés megszüntette az akadályokat.

3. GAIN ACCESS TO: HOZZÁFÉRÉST NYER VALAMIHEZ

He gained access to all the files.: Hozzáférést kapott minden aktához.

We gained access to confidential information.: Hozzáférést nyertünk titkos információhoz.

How can I gain access to this? Hogy tudok ehhez hozzáférni?

You cannot gain access to all the data.: Nem férhetsz hozzá minden adathoz.

4. TURN OUT TO: KIDERÜL, HOGY, BIZONYUL VALAMINEK

It turned out to be a good decision.: Kiderült, hogy ez jó döntés volt.

He turned out to be the best candidate.: Ő bizonyult a legjobb jelöltnek.

The information turned out to be false.: Az információ hamisnak bizonyult.

The event turned out to be a disappointment.: Az esemény csalódásnak bizonyult.

5. ENTAIL: MAGA UTÁN VON, EGYÜTT JÁR

Reorganisation entails downsizing.: Az átszervezés leépítéssel jár.

It entails a lot of new things.: Ez sok új dolgot von maga után.

The investment entails a lot of risks.: A beruházás sok kockázattal jár.

It will probably entail conflicts.: Ez valószínűleg konfliktussal jár.

6. SERVES A PURPOSE: CÉLT SZOLGÁL

What purpose does it serve?: Milyen célt szolgál ez?

It serves our purpose.: Ez szolgálja a célunkat.

It does not serve our purpose of innovation.: Ez nem szolgálja az innovációs céljainkat.

I don’t think it serves a good purpose.: Nem hiszem, hogy ez jó célt szolgál.

7. IN ACCORDANCE WITH: VALAMIVEL ÖSSZHANGBAN

We always act in accordance with the law.: Mi mindig a törvénnyel összhangban cselekszünk.

In accordance with the agreement we will expand our capacity.: A megállapodással összhangban bővíteni fogjuk a kapacitásunkat.

Do it in accordance with the guidelines.: Csináld meg az útmutató szerint!

In accordance with your wish we have modified the order.: Kívánságával összhangban módosítottuk a megrendelést.

8. CARRY OUT: VÉGHEZVIZ, KIVITELEZ, MEGCSINÁL

We carried out a customer survey.: Csináltunk egy vevői felmérést.

More research must be carried out.: Több kutatást kell végezni.

The tests need to be carried out soon.: A teszteket hamarosan el kell végezni.

When was this study carried out? : Mikor lett elvégezve a tanulmány?

9. PROVIDE: BIZTOSÍT, MEGAD, NYÚJT

We provide services.: Mi szolgáltatást nyújtunk.

They provided the necessary equipment.: Ők biztosították a szükséges berendezéseket.

It will provide a real solution.: Ez valódi megoldást fog nyújtani.

We will provide you with the necessary information.: Biztosítani fogjuk önnek a szükséges információt.

10. BE AWARE OF: TISZTÁBAN VAN VALAMIVEL

I wasn’t aware of this.: Én ezzel nem voltam tisztában.

Are you aware of the new rules?: Tisztában vagy az új szabályokkal?

The new CEO is not aware of the difficulties.: Az új vezérigazgató nincs tisztában a nehézségekkel.

You must be aware of the cultural differences.: Tisztában kell lenned a kulturális különbségekkel.

A hanganyagot itt tudod meghallgatni: Katt Ide!