Oldal kiválasztása

FORTH CHAPTER

1. BE MADE UP OF: ÁLL VALAMIBŐL, ÖSSZETEVŐDIK VALAMIBŐL

The training is made up of several sessions. : A tréning számos részből áll.

It is made up of 3 main elements.: Három fő elemből áll.

What is it made up of?: Miből áll ez?

The concept is made up of three main pillars.: A koncepció 3 fő oszlopból áll.

2. STAND A GOOD CHANCE OF: JÓESÉLYE VAN

We stand a good chance of winning the project.: Jó esélyünk van arra, hogy megnyerjük a projektet.

You stand a good chance of getting the job.: Jó esélyed van, hogy megkapd a munkát.

After all we stand a good chance of winning the tender.: Végül is jó esélyünk van arra, hogy megnyerjük a pályázatot.

He stands a good chance of being elected.: Jó esélye van arra, hogy megválaszzák.

3, GIVE RISE TO: ELŐIDÉZ, ALKALMAT AD VALAMIRE, OKOZ, KELT

The reorganisation gave rise to a lot of uncertainties.: Az átszervezés sok bizonytalanságot keltett.

The acquisition has given rise to new optimism. : A felvásárlás új reményt keltett.

It will give rise to a lot of problems.: Ez sok problémát fog okozni.

Internet has given rise to a lot of new advertising forms.: Az internet sok hirdetési formát hozott létre.

4. MAKE AN EFFORT TO: ERŐFESZÍTÉST TESZ, IGYEKSZIK

We will make an effort to become agile.: Igyekezni fogunk, hogy rugalmasak legyünk.

I see you are making an effort to adapt yourself.: Látom erőfeszítést teszel, hogy alkalmazkodj.

If you don’t make an effort, things will not improve.: Ha nem teszel erőfeszítést, nem fognak javulni a dolgok.

We are making an effort to retain the employees.: Erőfeszítést teszünk, hogy megtartsduk a dolgozókat.

5. GIVE A GREEN LIGHT: ZÖLD UTAT AD, JÓVÁHAGY

The boss hasn’t given a green light, yet.: A főnök még nem adott zöld utat.

The management has to give a green light to the project.: A vezetőségnek kell jóváhagyni a projektet.

Before we start you need to give us a green light. : Mielőtt elindulunk, szükségünk van öntől jóváhagyásra.

If he gives us a greenlight, we will get started. Ha megadja a zöld utat, nekivágunk.

6. STRIKE A BALANCE: EGYENSÚLYT TALÁL

We have to strike a balance between productivity and quality.: Egyensúlyt kell találnunk a termelékenység és a minőség között.

You must strike a balance between prive life and professional life.: Egyensúlyt kell teremtened a magán és szakmai életed között.

It is difficult to strike the balance.: Nehéz megtalálni az egyensúlyt.

How can we strike a balance?: Hogyan tudunk egyensúlyt találni?

7. OCCUR: ELŐFORDUL,TÖRTÉNIK

It can occur.: Előfordulhat.

How did this error occur? : Hogyan történt ez a hiba?

No accidents occured last month.: Semmilyen baleset nem történt a múlt hónapban.

This often occurs at the time of monthly closing.: Ez gyakran előfordul a havi záráskor.

8. BE UP AND RUNNING: LÉTREJÖTT ÉS MŰKÖDIK

The new plant must be up and running next year.: Az új üzemnek állnia és működnie kell jövőre.

The warehouse was up and running at the agreed time.: A raktár állt és működött a megállapodott időben.

This should be up and running by now. Ennek mostanra már késznek és működőnek kellene lennie.

We want it to be up and running in summer.: Azt akarjuk, hogy a nyáron már álljon és működjön.

9. TO SAY THE LEAST: ENYHÉN SZÓLVA

It was a catastrophe to say the least.: Enyhén szólva katasztrófa volt.

Your prices are not competitive, to say the least.: Az árai enyhén szólva nem versenyképesek.

She was aangry, to say the least.: Enyhén szólva dühös volt.

The figures were incorrect, to say the least.: A számok pontatlanok voltak, enyhén szólva is.

10. BONE OF CONTENTION: A VITA TÁRGYA

Salary is often a bone of contention.: A fizetés gyakran vita tárgya.

What is the usual bone of contention between subordinates and superiors?: Rendszerint mi a vita tárgy a felettesek és beosztottak között?

The bone of contention is the office layout.: A vita tárgya az iroda elrendezése.

The new deadline is the bone of contention.: Az új határidő a vita tárgya.

A hanganyagot itt tudod meghallgatni: Katt Ide!