Oldal kiválasztása

1. BE OBLIGED TO: KÉNYTELEN VALAMIT MEGTENNI

We are obliged to take this step.: Kénytelenek vagyunk megtenni ezt a lépést.

I will be obliged to lay them off.: Kénytelen leszek kirúgni őket.

We are obliged to investigate the case.: Kénytelenek vagyunk kivizsgálni az ügyet.

After this scandal the director will be obliged to resign.: A botrány után az igazgató kénytelen lesz lemondani.

2. MAKE SENSE: ÉRTELME VAN, ÉRTELMES

It does not make any sense.: Ennek semmi értelme nincs.

Does it make sense?: Ez így értelmes?

It makes sense to outsource this.: Értelmes dolog ezt kiszervezni.

This measure does not make any sense. Ennek az intézkedésnek semmi értelme nincs.

3.SET A TARGET: CÉLT TŰZ KI

We have to set targetrs for this year.: Ki kell tűznünk célokat az évre.

You should not set impossible targets.: Nem kellene lehetetlen célokat kitűznöd.

The company set this target and we have to reach them. : A cég kitűzte ezt a célt és nekünk ezt el kell érnünk.

We always set higher and higher targets.: Mindig magasabb és magasabb célokat tűzünk ki.

4. TO AN EXTENT: VALAMILYEN MÉRTÉKIG

I agree with you to a certain extent.: Egyetértek veled egy bizonyos pontig.

To what extent do you agree?: Milyen mértékig ért egyet?

To some extent the forklift driver was responsible for the accident.: Bizonyos mértékig a targoncavezető volt feleős a balesetért.

To what extent will we have to modify the budget?: Milyen mértékig kell módosítani a költségvetést?

5. FOSTER : ELŐSEGÍT, TÁMOGAT

We foster the cooperation between employees.: Támogatjuk a dolgozók közötti együttműködést.

It fosters the communication. : Ez elősegíti a kommunikációt.

It fosters the relationship with the clients.: Ez elősegíti az ügyféllel való kapcsolatot.

It fosters the development in the region.: Ez elősegíti a fejlődést a régióban.

6. ACCOMPLISH: ELVÉGEZ, ELÉR VALAMIT

I quickly accomplished the task.: Gyorsan elvégeztem a feladatot.

We have to accomplish this project.: El kell végeznünk ezt a projektet.

We have accomplished everything we wanted to.: Elértünk mindent, amit akartunk.

Our team can accomplish great things. : Csapatunk nagy dolgokat tud elvégezni.

7. ELABORATE: KIDOLGOZ, KIFEJT

We have to elaborate the steps.:Ki kell dolgoznunk a lépéseket.

We have to elaborate our strategy.: Ki kell dolgoznunk a stratégiánkat.

I want you to elaborate this plan.: Szeretném, ha kidolgoznád ezt a tervet.

Can you elaborate on this, please.: Kifejtenéd ezt egy kicsit?

8. PERFORM A TEST: VÉGREHAJT, MEGCSINÁL, ELVÉGEZ EGY TESZTET

We have to perform tests in the laboratory.: Teszteket kell végeznünk a laboratóriumban.

Quality tests are performed before the product is launched.: Minőségi teszteket végeznek, mielőtt a terméket bevezetik.

We performed the tests but the results are not too good.: Elvégeztük a teszteket, de az eredmények nem túl jók.

We will perform tests to check the quality.: Teszteket fogunk végezni, hogy leellenőrizzük a minőséget.

9. REMOVE: ELTÁVOLÍT

We have to remove the barriers.: El kell távolítanunk az akadályokat.

Remove it from the way.: Távolítsd el az útból!

He was removed from his position.: Eltávolították a pozíciójából.

How can I remove the paint?: Hogy tudom eltávolítani a festéket?

10. THE PEOPLE AFFECTED: AZ ÉRINTETT EMBEREK

Send a message to the people affected.: Küldj egy üzenetet az érintetteknek.

The people affected had to be evacuated.: Az érintetteket evakuálni kellett.

The people affected have to fill in a form.: Az érintetteknek ki kell tölteni egy nyomtatványt.

Not everybody will get this, just the people affected.: Nem mindenki kapja ezt meg csak az érintett emberek.


A hanganyagot itt tudod meghallgatni: Katt Ide!